0212 639 3815   bilgi@beltem.com

Depoların Bakımı Ve İzolasyonu

NEDEN İZOLASYON ?


-Su depoları genllikle binaların bodrum katında imal edildiğinden taşıyıcı kolan ve perde betonların çevrelenerek imal edilmesinden dolayı binada korozyona sebep olmaktadır.

-Bu uygulamalar beton içerisinde ki demirlerde korozyona sebep vererek bina güvenliğini tehdit etmektedir.

-Beton yüzeyler yeterli yalıtımı sağlayamaması yanında hijyen içinde yeterli değildir.

-Yosunlaşma ve bakteri üremesi kaçınılmazdır.

-Bina civarında ki ağaç kökleri içgüdüsel olarak bina temelinde ki su depolarına yönelir ve oluşturdukları enzimlerle betonu delebilirler.Bu depoda zafiyet oluşturarak civar yağmu ve fosseptik sularının depoya girişine olanak sağlar.

-Zemin hareketlerinde (deprem vb.)veya bina oturumlarında oluşan çatlaklarda sızıntı meydana gelir.

-Beton depolar birkaç yılda bir,sıvaları ve kimyasalları yenilenerek güncellenmelidir.Buda çok ciddi işletme maliyetini meydana getirir.

-Metal depo uygulamalarında suyun metalle teması ile aşırı ve hızlı paslanma meydana gelir.bu paslanma ve korozyon suyun kalitesini tamamen yitirmesi yanında kullanımda sağlığ tehdit eder.


SAÇ DEPO :
Demir sactan imal edilen depolarda suyun demirle temasında paslanma meydana gelmekte ve su kullanılabilir özelliklerini tamamen yitirerek insan sağlığını tehdit edici boyutlara ulaşmaktadır.Ayrıca Pas'ın diğer Mikrop ve Bakterilere oranla çok daha tehlikleri olduğu bilinmektedir.

Pas'lı ve izolasyonsuz depolarda yapılacak temizlik ve dezenfekte çalışması maaliyetten başka bir anlam ifade etmemektedir.Bu nedenle depoların mutlaka iç izolasyonlarının yapılması ve bu işlem yapılırken'de uygulanan malzemenin mutlaka sağlık şartlarına uygun olmasına dikkat edilmelidir.

BETON DEPO :

Betonarma su depoları ise genelde binaların bodrum katında imal edildiğinden taşıyıcı kolon ve perde betonların içerisindeki demirlerde korozyona sebebiyet vermekte buda binanın güvenliğini tehdit etmektedir.Ayrıca zemin hareketlerinde (deprem v.s)veya bina oturumlarında oluşan çatlaklarda içerden ve dışardan sızıntılar meydana gelmektedir.

Dışarıdan gelen atık ve yağmur suyu gibi suların suyun kalitesini bozduğu gibi içerden sızmalarda ise su israfının yanısıra yüklü fatura maaliyetlerine neden olmaktadır, bu sebeple depo'nun her türlü tehlikelere karşı korunması ve suyun sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için iç ve dış izolasyonlarının yapılması gerekmektedir.

BELTEM SU DEPOSU TEMİZLİK VE DEZENFEKTE BİRİMİ
1956 kez izlendi - 28.06.2020