0212 639 3815   bilgi@beltem.com

Kirli Su Depoları Sağlığımızı Tehdit Ediyor

SU DEPOLARININ TMİZLİK VE DEZENFEKSİYONUNUN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Günümüzde dünya nüfusunun hızla artması sonucu içme ve kullanma suyu ihtiyacı da giderek artmak ta,çevre kirliliği sonucunda su kaynakları gün geçtikçe kirlenmekte ve uygun kalitede su kaynağının bulunup kullanıma sunulması kısıtlı hale gelmektedir.Elverişli su kaynaklarının bulunması durumunda ise arıtımlarında ki dağıtımlarında ki ve depolanmalarında ki aksaklıklar nedeni ile içme suyu kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu durumun önlenmesi su kaynaklarının korunma sı,uygun bir şekilde arıtılması,yenilenmiş şebeke dağıtım hatları ve sağlıklı bir şekilde depolanması ile mümkün olabilmektedir.
Bu çalışma içme-kullanma suyunun depolanmasına etki eden faktörler (suyun niteliği ve sıcaklı ğı,depo temizlik ve dezenfeksiyonu,dezenfektan madde,depo niteliği,kontrol-izleme ve numune alma işlemleri) ve uygulamada tespit edilen eksiklikler görülmüştür.
Nüfusun hızla arttığı modern kentleşme sürecinde ve dağınık yerleşimin sürdürüldüğü kırsal alanlarda içme ve kullanma suyu temini önemli bir sorun dur.Gerek yerel yönetimler gerekse şahıslar su ihtiyacını kesintisiz sağlamak için çeşitli boyut ve niteliklerde su depoları kullanarak su sorununu çözmüşlerdir.Bu depolar şehir şebeke suyunun uygun arıtmalardan geçirilip bekletildiği çok büyük tonajlı olabildiği gibi; kamu kurum ve kuruluşlarında sanayi ve ticari alanda ayrıca insan hayatının idame edildiği konut ve binalarda kullanılan büyüklü küçüklü binlerce farklı boyutta su depolarıda olabilmektedir.
Su teminin sürekli ve istenilen miktarda verilmediği şebeke hattının mevcut olmadığı veya su basıncının yetersiz kaldığı bölgelerde su depoları zaruri bir ihtiyaç tır.Suyun depolanması özellikle hastane,okul,ibadet hane ve fabrika gibi toplu tüketim alanlarında hayati önem taşımaktadır.Tolu tüketim alanlarında çok kısa süreli su kesintileri dahi sağlık açısından önemli rahatsızlıkları beraberinde getirecektir.
Su kaynaklarının mevsimsel olarak yetersiz olduğu ( yer altı suları,yağış suları ile beslenen göl,havza ve baraj suları ) dönemlerde su kesintileri sıkça yaşanacaktır. Son zamanlarda yaşanan baraj sularının azalması ve yeterli yağış olmasa şehrin su sıkıntısı çekeceği açıklanmıştır.Ayrıca şehir şebeke suyunu sağlayan içme suyu arıtma tesislerinin yüksek enerji ihtiyacı nedeni ile özellikle enerji sıkıntısı yaşandığı ve elektrik sağlanamadığı dönemlerde su sıkıntısı yaşanabilmektedir.Belirli dönemlerde tüm kentler için geçerli olan bu sorunlar su deposu kullanılması halinde bir nebze azalacaktır.Bunun için su kesintilerinin azaldığı ve mevcut lezervuarların yetrli kapasitede dolu olduğu dönemlerde su depolarının gereksiz olduğu düşünülmemelidir.Mevcut su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonlarını periyodik sürelerle yapılmalıdır.


BELTEM SU DEPOSU TEMİZLİK VE DEZENFEKTE BİRİMİ
1901 kez izlendi - 28.06.2020